Död ved

Död ved är en viktig del av ett fungerande ekosystem. Insekter som bryter ner veden blir mat åt fåglar och andra djur. Vissa insekter tar död på träden, medan andra arter lever på träd som redan är döda. Här spår av mindre märgborre som lägger sina ägg i nyligen döda tallar. I norra Sverige finns arten enbart i gamla tallskogar med högt naturvärde och är en signalart. Mängden död ved och förekomst av signalarter är några av verktygen som ingår i naturvärdesbedömningar, en av Jakobis spetskompetenser.
Död ved
Rulla till toppen