Författare: multimedium48

Behöver ditt projekt inventering av rovfågel?

Nu är det hög tid att börja planera för inventering av örnar. Inventering bör genomföras i februari-mars och vi planerar nu vårvinterns uppdrag. Kungsörn och havsörn är båda känsliga för exploatering där deras häckmiljöer, som vanligen utgörs av grövre tallar, kan komma att försvinna. Även höga objekt som vindkraftverk, höga master och ledningar kan påverka […]

Besök hos vår fadderhäst

I helgen var Magnus Lundström från Jakobi Sustainability AB på Nordens Ark och besökte bland annat Przewalskis vildhäst som vi är stolta faddrar åt! Przewalskis vildhäst hör hemma i Mongoliet men har varit utdöd i det vilda i ca 30 år. Tack vare återintroducering finns nu åter vilda populationer i området. Läs mer om Przewalskis […]

Jakobi AB växer vidare!

I slutet av september börjar även Karolina (Lina) Karlsdotter hos oss! Karolina är seniorkonsult med ca 10 års erfarenhet och gedigen kunskap inom projektledning, projektkoordinering med inriktning mot MKB för bland annat vindkraft och kraftledningar samt miljö-, säkerhet- och kvalitetsledning för industri- och energibranschen.    Karolina kommer arbeta som uppdragsledare för i första hand infrastrukturprojekt […]

Nyanställning i sommar

I slutet av juni välkomnade vi Agneta Olsson till Jakobi! Agneta har en licentiat i biologi med inriktning på ekologi, systematik och GIS. Hon har 20 års erfarenhet av inventering främst av vattendrag, sjöar samt fjällmiljöer men har också inventerat i hav, skog och jordbruksmark. Agneta har även erfarenhet av att göra geovetenskapliga undersökningar av […]

Ny logga!

Jakobi Sustainability AB är ett företag i ständig rörelse och med nya satsningar kommer nu ett nytt utseende! Vi har tillsammans med Multimedium i Göteborg förnyat vår logga med en ny slogan ”Natur och Teknik”. Namnet sammanfattar tydligt vad Jakobi Sustainability AB är och vad vi arbetar med. Vi har i sommar också lanserat denna […]

Ny medarbetare!

Vi välkomnar vår nya medarbetare Liza Andersson! Liza kommer att arbeta med naturvärdesinventering enligt SIS standard samt utformning av groddjurspassager, underlag till tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar för byggprojekt. Liza har god kännedom om kärlväxter och kryptogamer.

Gå till toppen