Nyheter

Mossa eller lav?

Så här i adventstid är det många som tagit fram sina ljusstakar. I affärerna säljs ”mossa” av olika slag för att ha i ljusstakarna. Ibland är det mossa men många gånger är det lavar som säljs. Laven, till skillnad från mossan som är en växt, tillhör svampriket och har skapat symbios med grönalger och cyanobakterier. […]

Vi kan ledningssystem!

Vi har uppdaterat de tjänster vi erbjuder med ytterligare kompetenser. Sarah Loukkola som började hos oss i början av hösten ansvarar för att utveckla vårt ledningssystem på Jakobi och har lång erfarenhet från företag hon tidigare varit anställd hos. Ett systematiskt arbetssätt kan leda till både ökad kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöprestanda, och till ökad lönsamhet. […]

Digital strategidag

Vi har haft en digital strategidag på Jakobi! Vi har pratat om vår vision, våra mål och vår verksamhet. Ett viktigt arbete för att vi ska utvecklas som företag både i branschen men också internt för att bli ännu mer effektiva och upprätthålla en rolig och bra arbetsmiljö. Normalt brukar vi träffas och ha lite […]

Berguven – stor men sårbar

Berguven. Vår största uggla. Över en halvmeter hög och karakteriseras av sina orangeröda ögon och långa örontofsar. Berguven häckar framförallt i sydvända bergbranter, minst 20 meter över marken. Det har även blivit allt vanligare att berguvar häckar i bergtäkter och ibland även bland industriområdenas höga byggnader. Förra hösten dök det upp flera berguvar i Göteborgs […]

Kalibreringskurs i biotopkartering

Förra veckan var tre av våra biologer i Jönköping för att fräscha upp och förnya våra kunskaper i biotopkartering av vattendrag. Det var en lyckad och givande kurs på tre dagar med Streams & lakes consulting AB . En av höjdpunkterna var att få se lekande öring i Lillåns dalgång. Se filmklipp på vår instagram! […]

Riskerar ert projekt att påverka örn och tjäder?

Höga objekt som vindkraftverk, höga master och ledningar utgör en kollisionsrisk för stora fåglar. I skogsmark är det framförallt örn och tjäder som är mest utsatta. Fåglar som flyger på ledningar eller vindkraftverk kan skadas allvarligt eller avlida. Dessutom kan exploatering i närheten av revir och spelplatser störa så mycket att häckningsframgången påverkas negativt. Dessa […]

Fältdag i Båstad

Jakobi har varit på fältbesök i en bergtäkt som inte längre är aktiv men där massor deponeras. Som guide har vi haft vår samarbetspartner Morgan från Onsala Biokonsult. Vi har diskuterat vilka arter som trivs i dessa miljöer och vad som kan göras för att gynna dem på längre sikt. Blomrika ruderatmarker gynnar insekter och […]

Välkommen Marlin!

Vi har i september även anställt en projektassistent till Jakobi och välkomnar Marlin Rasouki! Marlin kommer utöver att stötta oss i våra projekt att sköta det mesta av vår administration inklusive redovisning och löner med mera. Hon är numera även företagets skyddsombud. Marlin är utbildad administratör och har lång erfarenhet inom administration inom bland annat […]

Välkommen Sarah!

Vi har nu i september anställt en miljökonsult som kommer att arbeta med MKB och tillståndsfrågor, vi välkomnar Sarah Loukkola till vårt team! Sarah har en masterexamen i miljövetenskap och har tidigare arbetat på AFRY med MKB för infrastrukturprojekt samt med ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. På Jakobi Sustainability AB kommer Sarah att arbeta […]

Biotopkartering i Norrbotten

Senaste resan upp till Norrbotten bestod av biotopkartering av många fina vattendrag. Bland annat besöktes Råneälven och vattendrag inom Luleälvens avrinningsområde.  Råneälven och många av dess biflöden är skyddade inom Natura 2000, ett europeiskt nätverk för att bevara värdefulla naturområden. Råneälven är ett av få vattendrag med en relativt stabil vildlaxstam och hyser flera naturtyper […]

Rulla till toppen