Nyheter

Hög tid att beställa NVI och artinventeringar!

Snart är vi redan inne i februari och vips så är våren och sommaren här! För att kunna planera en effektiv fältsommar tar vi med fördel emot beställningar på naturvärdesinventeringar (NVI) och artspecifika inventeringar redan nu. De flesta fågelarter, groddjur och kräldjur inventeras under vår och försommar. Tidpunkten varierar i landet, generellt är säsongen senare […]

God jul och gott nytt år!

Under 2019 har Jakobi Sustainability AB vuxit och numera är vi 6 anställda. Det har resulterat i att vi breddat vår kompetens ytterligare. Bland annat har vi nu möjlighet att göra fler uppdrag i sötvatten så som bottenkartering och provtagningar. Vi har under året också börjat arbeta med ekologisk anpassning av bostadsområden. Vi fortsätter sponsra […]

Nyetablering? Nybyggnation? Miljöanpassning?

Jakobi Sustainability AB arbetar med det mesta inom natur och infrastruktur. Visste ni att vi bland annat kan göra miljöriskanalyser (Environmental due diligence, EDD) och ge rådgivning om hur ni kan utveckla en välintegrerad grön urban miljö? Miljöriskanalyser bör utföras om du ska köpa eller sälja en fastighet som kan ha blivit utsatt för föroreningar. […]

Trevlig allhelgonahelg!

Jakobi Sustainability AB önskar en fridfull allhelgonahelg! Vi passar på att tipsa om lite fågelskådning i helgen. De senaste veckorna har södra Sverige fått uppleva en så kallad invasion av tallbit (lat. Pinicola enucleator ). Tallbiten håller vanligtvis till i norra Sverige året om men kan i sällsynta fall flytta söderut i stora mängder. Är […]

Strategidag i Fjärås Bräcka

Jakobi Sustainability AB har besökt naturum Fjärås Bräcka för vår årliga strategidag. Under ledning av Karin Henriksson från Henriksson Verksamhetsutveckling AB diskuterades bland annat företagets fortsatta utveckling och vilka mål och visioner vi ska arbeta efter. Det blev en trevlig dag i den inspirerande höstmiljön som omgav naturum. Nedan följer ett antal bilder från dagen. […]

Behöver ditt projekt inventering av rovfågel?

Nu är det hög tid att börja planera för inventering av örnar. Inventering bör genomföras i februari-mars och vi planerar nu vårvinterns uppdrag. Kungsörn och havsörn är båda känsliga för exploatering där deras häckmiljöer, som vanligen utgörs av grövre tallar, kan komma att försvinna. Även höga objekt som vindkraftverk, höga master och ledningar kan påverka […]

Besök hos vår fadderhäst

I helgen var Magnus Lundström från Jakobi Sustainability AB på Nordens Ark och besökte bland annat Przewalskis vildhäst som vi är stolta faddrar åt! Przewalskis vildhäst hör hemma i Mongoliet men har varit utdöd i det vilda i ca 30 år. Tack vare återintroducering finns nu åter vilda populationer i området. Läs mer om Przewalskis […]

Jakobi AB växer vidare!

I slutet av september börjar även Karolina (Lina) Karlsdotter hos oss! Karolina är seniorkonsult med ca 10 års erfarenhet och gedigen kunskap inom projektledning, projektkoordinering med inriktning mot MKB för bland annat vindkraft och kraftledningar samt miljö-, säkerhet- och kvalitetsledning för industri- och energibranschen.    Karolina kommer arbeta som uppdragsledare för i första hand infrastrukturprojekt […]

Nyanställning i sommar

I slutet av juni välkomnade vi Agneta Olsson till Jakobi! Agneta har en licentiat i biologi med inriktning på ekologi, systematik och GIS. Hon har 20 års erfarenhet av inventering främst av vattendrag, sjöar samt fjällmiljöer men har också inventerat i hav, skog och jordbruksmark. Agneta har även erfarenhet av att göra geovetenskapliga undersökningar av […]

Rulla till toppen