Nyheter

Vattenverksamhet

När det ska byggas och grävas i vattendrag är det viktigt att dokumentera de biologiska värdena i vattendraget och i närområdet för att undvika att djur- och växtliv skadas i onödan, och föreslå försiktighetsåtgärder för att minska negativ påverkan vid anläggandet. Nu när snön försvunnit är Jakobi i fält och dokumenterar vattendrag vilket används för […]

Flodpärlmusslan

Flodpärlmusslan är välkamouflerad bland block och sten, en doldis som kan bli upp mot 280 år gammal! Den behöver rena klara vatten utan vandringshinder i närheten av lekområden för öring och lax, och är indikatorart för friska vattendrag. Vid de flesta projekt som påverkar miljön i vattendrag måste riktade inventeringar göras för att säkerställa att […]

Miljöbedömningar

Arbetet med den nationella planen för omprövning av vattenkraft är i full gång! Jakobi deltar i processen med att utarbeta miljöbedömningar för mindre kraftverk, så att fisken ska kunna vandra upp och ner längs vattendragen.

Fältsäsongen drar igång.

Snart knackar våren på dörren. Då vaknar groddjuren upp ur sin vinterdvala för att leka. Så nu drar fältsäsongen igång för våra groddjursinventerare. Inventeringar av groddjurshabitat och groddjur har blivit en viktig del av artskyddsutredningar. Och måste göras när det är vår i luften.

Nya kontor i Umeå och Luleå

Nu öppnar vi nya kontor i både Umeå och Luleå! Jakobi Sustainability AB ser ett stort behov av miljötjänster i norr och möter upp den nya efterfrågan. Vi har nyligen anställt personal men behöver ytterligare förstärkning till kontoren i Umeå, Luleå men även till vårt kontor i Kalmar. Kontakta oss om du är intresserad! Umeå […]

Pulsen: en levande stadsdel

Jakobi har under 2021 arbetat tillsammans med 02 Landskap och KUB Arkitekter i en tävling, utlyst av Borås stad i samarbete med Pulsen fastigheter. Målet är att skapa en levande stadsdel som kan knyta ihop resten av Borås med ett nytt ”Digitalt Distrikt” som centreras kring Fastigheten PULSEN som ligger i centrala Borås, intill väg […]

Vi söker en Miljöspecialist

Jakobi är specialister inom naturvård och miljösäkring av samhällsbyggnadsprojekt. Vi gör naturvärdesinventeringar, fördjupade artinventeringar, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), ekosystemutredningar, tillståndsprövningar samt utredningar om rekreation och friluftsliv. Vi vägleder våra kunder igenom planerings- och tillståndsprocesser och hittar smidiga lösningar. Läs mer på www.jakobiab.se Vill du jobba med att förbättra ekosystemet? Att vi har en tydlig tillväxtplan innebär att […]

Försämrat skydd för fåglar – konsulter reagerar på statlig utredning

Fyra miljökonsultföretag reagerar på statlig utredning omartskyddsförordningen i ett gemensamt remissvar. ”Det förslag som är lagt innebär en sänkning av de svenska ambitionerna samtidigt som vi står inför den största artutrotningen i mänsklighetens historia” säger företrädarna för konsultbolagen. I slutet av oktober skickade konsultföretagen Calluna AB, EkologigruppenAB, Jakobi Sustainability AB och Naturcentrum AB in ettgemensamt […]

Rulla till toppen