Nyheter

Fältsäsongen drar igång.

Snart knackar våren på dörren. Då vaknar groddjuren upp ur sin vinterdvala för att leka. Så nu drar fältsäsongen igång för våra groddjursinventerare. Inventeringar av groddjurshabitat och groddjur har blivit en viktig del av artskyddsutredningar. Och måste göras när det är vår i luften.

Nya kontor i Umeå och Luleå

Nu öppnar vi nya kontor i både Umeå och Luleå! Jakobi Sustainability AB ser ett stort behov av miljötjänster i norr och möter upp den nya efterfrågan. Vi har nyligen anställt personal men behöver ytterligare förstärkning till kontoren i Umeå, Luleå men även till vårt kontor i Kalmar. Kontakta oss om du är intresserad! Umeå […]

Pulsen: en levande stadsdel

Jakobi har under 2021 arbetat tillsammans med 02 Landskap och KUB Arkitekter i en tävling, utlyst av Borås stad i samarbete med Pulsen fastigheter. Målet är att skapa en levande stadsdel som kan knyta ihop resten av Borås med ett nytt ”Digitalt Distrikt” som centreras kring Fastigheten PULSEN som ligger i centrala Borås, intill väg […]

Vi söker en Miljöspecialist

Jakobi är specialister inom naturvård och miljösäkring av samhällsbyggnadsprojekt. Vi gör naturvärdesinventeringar, fördjupade artinventeringar, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), ekosystemutredningar, tillståndsprövningar samt utredningar om rekreation och friluftsliv. Vi vägleder våra kunder igenom planerings- och tillståndsprocesser och hittar smidiga lösningar. Läs mer på www.jakobiab.se Vill du jobba med att förbättra ekosystemet? Att vi har en tydlig tillväxtplan innebär att […]

Försämrat skydd för fåglar – konsulter reagerar på statlig utredning

Fyra miljökonsultföretag reagerar på statlig utredning omartskyddsförordningen i ett gemensamt remissvar. ”Det förslag som är lagt innebär en sänkning av de svenska ambitionerna samtidigt som vi står inför den största artutrotningen i mänsklighetens historia” säger företrädarna för konsultbolagen. I slutet av oktober skickade konsultföretagen Calluna AB, EkologigruppenAB, Jakobi Sustainability AB och Naturcentrum AB in ettgemensamt […]

Nytt kontor & ny medarbetare i Kalmar!

Jakobi tror på marknaden i Sveriges sydöstra del och har därför öppnat ett nytt kontor i Kalmar. Först ut på det nya kontoret är Kristina Kvamme! Kristina är seniorkonsult med lång erfarenhet av tillämpning av artskyddsförordningen samt strandskydd och upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar. Kristina undervisar också gärna inom både strandskydd och artskydd. Kristina kombinerar sina erfarenheter […]

Noggrann inmätning av objekt som tilläggstjänst

Vi kan nu i samband med naturvärdesinventeringar erbjuda noggrann inmätning av objekt som tilläggstjänst. Vi använder oss främst av dgps Arrow 100 som är utvecklad speciellt för GIS-användare och med en mätnoggrannhet på under 1 meter. Den kan användas under träd, runt byggnader och i oländig terräng. Vid detaljplanering av hänsyns- och skyddsåtgärder kan noggrannare […]

Varning för bluffmail!

Om du har fått ett mejl från Marie Jakobis personliga mejladress eller wetransfer den 30 juli, med en faktura som ska laddas ned så är det ett virus som har skickat det. Öppna inte länken! Och radera meddelandet. Jakobi skickar aldrig fakturor från den adressen eller via wetransfer. Beklagar det inträffade. Vi åtgärdade problemet så […]

Biolog sökes för naturvärdesinventeringar

Vi söker dig som har minst kandidatexamen i biologi och har läst fördjupningskurser inom artkunskap och vill arbeta med inventering av naturvärdesinventering och fördjupade artinventeringar. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete inom vårt tjänsteutbud, vilket öppnar upp för möjligheter till fortsatt anställning. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med goda möjligheter att […]

Rulla till toppen