Nyheter

Vi söker en Miljöspecialist

Jakobi är specialister inom naturvård och miljösäkring av samhällsbyggnadsprojekt. Vi gör naturvärdesinventeringar, fördjupade artinventeringar, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), ekosystemutredningar, tillståndsprövningar samt utredningar om rekreation och friluftsliv. Vi vägleder våra kunder igenom planerings- och tillståndsprocesser och hittar smidiga lösningar. Läs mer på www.jakobiab.se Vill du jobba med att förbättra ekosystemet? Att vi har en tydlig tillväxtplan innebär att […]

Försämrat skydd för fåglar – konsulter reagerar på statlig utredning

Fyra miljökonsultföretag reagerar på statlig utredning omartskyddsförordningen i ett gemensamt remissvar. ”Det förslag som är lagt innebär en sänkning av de svenska ambitionerna samtidigt som vi står inför den största artutrotningen i mänsklighetens historia” säger företrädarna för konsultbolagen. I slutet av oktober skickade konsultföretagen Calluna AB, EkologigruppenAB, Jakobi Sustainability AB och Naturcentrum AB in ettgemensamt […]

Nytt kontor & ny medarbetare i Kalmar!

Jakobi tror på marknaden i Sveriges sydöstra del och har därför öppnat ett nytt kontor i Kalmar. Först ut på det nya kontoret är Kristina Kvamme! Kristina är seniorkonsult med lång erfarenhet av tillämpning av artskyddsförordningen samt strandskydd och upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar. Kristina undervisar också gärna inom både strandskydd och artskydd. Kristina kombinerar sina erfarenheter […]

Noggrann inmätning av objekt som tilläggstjänst

Vi kan nu i samband med naturvärdesinventeringar erbjuda noggrann inmätning av objekt som tilläggstjänst. Vi använder oss främst av dgps Arrow 100 som är utvecklad speciellt för GIS-användare och med en mätnoggrannhet på under 1 meter. Den kan användas under träd, runt byggnader och i oländig terräng. Vid detaljplanering av hänsyns- och skyddsåtgärder kan noggrannare […]

Varning för bluffmail!

Om du har fått ett mejl från Marie Jakobis personliga mejladress eller wetransfer den 30 juli, med en faktura som ska laddas ned så är det ett virus som har skickat det. Öppna inte länken! Och radera meddelandet. Jakobi skickar aldrig fakturor från den adressen eller via wetransfer. Beklagar det inträffade. Vi åtgärdade problemet så […]

Biolog sökes för naturvärdesinventeringar

Vi söker dig som har minst kandidatexamen i biologi och har läst fördjupningskurser inom artkunskap och vill arbeta med inventering av naturvärdesinventering och fördjupade artinventeringar. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete inom vårt tjänsteutbud, vilket öppnar upp för möjligheter till fortsatt anställning. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med goda möjligheter att […]

Våra ramavtal

Vi är ett nationellt konsultföretag med kunder i hela landet. I år kan vi glädjas åt att ha tecknat ramavtal med två nya kommuner, Mellerud och Västervik! Vi har även förnyat ramavtal med Trafikverket och Nektab. Jakobi Sustainability AB har nu ramavtal med Sjöfartsverket, Trafikverket och Nektab samt med följande kommuner: Borås Göteborgs Stad Kungsbacka […]

Välkommen Ida!

I sommar har vi förstärkt vårt team i fält och välkomnar Ida Johansson till Jakobi! Ida har just avslutat ett kandidatprogram i biologi med inriktning naturvård och artmångfald. Ida har ett stort naturintresse och svampar tycker hon är särskilt spännande. Hon har bland annat läst två kurser i mykologi och har som examensprojekt tagit fram […]

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Den 22 maj infaller biologiska mångfaldens dag för att uppmärksamma vikten av artrikedom för att våra ekosystem ska vara välmående och välfungerande. En stor variation av arter och organismer gör ekosystemen motståndskraftiga mot hot som förändrat klimat, sjukdomar, stormar, bränder med mera. Det bidrar också med ekosystemtjänster som mat, medicin, rekreation och råvaror. Tar vi […]

Den mindre vattensalamandern

Den mindre vattensalamandern är tillsammans med den större vattensalamandern de två enda svansförsedda groddjuren i Sverige. På våren i april-maj vandrar den mindre vattensalamandern från sina vintergömslen till lekvattnen för att fortplanta sig. Deras lekvatten kan utgöras av alltifrån permanenta dammar till tillfälliga gölar. Däri lägger honan äggen en och en fastklistrade på vattenvegetation. Kläckningen […]

Rulla till toppen