Nyheter

Nytt kontor & ny medarbetare i Kalmar!

Jakobi tror på marknaden i Sveriges sydöstra del och har därför öppnat ett nytt kontor i Kalmar. Först ut på det nya kontoret är Kristina Kvamme! Kristina är seniorkonsult med lång erfarenhet av tillämpning av artskyddsförordningen samt strandskydd och upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar. Kristina undervisar också gärna inom både strandskydd och artskydd. Kristina kombinerar sina erfarenheter […]

Noggrann inmätning av objekt som tilläggstjänst

Vi kan nu i samband med naturvärdesinventeringar erbjuda noggrann inmätning av objekt som tilläggstjänst. Vi använder oss främst av dgps Arrow 100 som är utvecklad speciellt för GIS-användare och med en mätnoggrannhet på under 1 meter. Den kan användas under träd, runt byggnader och i oländig terräng. Vid detaljplanering av hänsyns- och skyddsåtgärder kan noggrannare […]

Varning för bluffmail!

Om du har fått ett mejl från Marie Jakobis personliga mejladress eller wetransfer den 30 juli, med en faktura som ska laddas ned så är det ett virus som har skickat det. Öppna inte länken! Och radera meddelandet. Jakobi skickar aldrig fakturor från den adressen eller via wetransfer. Beklagar det inträffade. Vi åtgärdade problemet så […]

Biolog sökes för naturvärdesinventeringar

Vi söker dig som har minst kandidatexamen i biologi och har läst fördjupningskurser inom artkunskap och vill arbeta med inventering av naturvärdesinventering och fördjupade artinventeringar. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete inom vårt tjänsteutbud, vilket öppnar upp för möjligheter till fortsatt anställning. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med goda möjligheter att […]

Våra ramavtal

Vi är ett nationellt konsultföretag med kunder i hela landet. I år kan vi glädjas åt att ha tecknat ramavtal med två nya kommuner, Mellerud och Västervik! Vi har även förnyat ramavtal med Trafikverket och Nektab. Jakobi Sustainability AB har nu ramavtal med Sjöfartsverket, Trafikverket och Nektab samt med följande kommuner: Borås Göteborgs Stad Kungsbacka […]

Välkommen Ida!

I sommar har vi förstärkt vårt team i fält och välkomnar Ida Johansson till Jakobi! Ida har just avslutat ett kandidatprogram i biologi med inriktning naturvård och artmångfald. Ida har ett stort naturintresse och svampar tycker hon är särskilt spännande. Hon har bland annat läst två kurser i mykologi och har som examensprojekt tagit fram […]

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Den 22 maj infaller biologiska mångfaldens dag för att uppmärksamma vikten av artrikedom för att våra ekosystem ska vara välmående och välfungerande. En stor variation av arter och organismer gör ekosystemen motståndskraftiga mot hot som förändrat klimat, sjukdomar, stormar, bränder med mera. Det bidrar också med ekosystemtjänster som mat, medicin, rekreation och råvaror. Tar vi […]

Den mindre vattensalamandern

Den mindre vattensalamandern är tillsammans med den större vattensalamandern de två enda svansförsedda groddjuren i Sverige. På våren i april-maj vandrar den mindre vattensalamandern från sina vintergömslen till lekvattnen för att fortplanta sig. Deras lekvatten kan utgöras av alltifrån permanenta dammar till tillfälliga gölar. Däri lägger honan äggen en och en fastklistrade på vattenvegetation. Kläckningen […]

Vårt ledningssystem har blivit certifierat!

Jakobi har nu ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö)! Efter ett intensivt arbete det senaste halvåret har vi nu genomgått certifieringsrevision och vårt system har blivit certifierat av Qvalify. Certifieringen är dels ett kvitto på att vi är duktiga på miljö- och kvalitetsledningssystem, vi erbjuder våra kunder denna […]

Internationellt standardiseringsarbete inom biologisk mångfald

I år har Jakobi Sustainability AB gått med i ytterligare en SIS-kommitté (Svenska Institutet för Standarder). Vi är sedan 2019 med i den Svenska tekniska kommittén som tagit fram och utvecklar standarden för naturvärdesinventeringar. Nu är vi även med i SIS/TK 623 för Biologisk mångfald som kommer att delta internationellt i ISO (International Organization for […]

Rulla till toppen