Noggrann inmätning av objekt som tilläggstjänst

Vi kan nu i samband med naturvärdesinventeringar erbjuda noggrann inmätning av objekt som tilläggstjänst. Vi använder oss främst av dgps Arrow 100 som är utvecklad speciellt för GIS-användare och med en mätnoggrannhet på under 1 meter. Den kan användas under träd, runt byggnader och i oländig terräng. Vid detaljplanering av hänsyns- och skyddsåtgärder kan noggrannare inmätning vara nödvändig. Det kan gälla särskilt skyddsvärda träd, bestånd med sällsynta och fridlysta växter, naturvärdesobjekt, eller biotopskyddade objekt som stenmurar och odlingsrösen.
 
Hör av er till oss om ni vill veta mer om våra tjänster kopplade till mätnoggrannhet!
Noggrann inmätning av objekt som tilläggstjänst
Rulla till toppen