Nyheter

Kalibreringskurs i biotopkartering

Förra veckan var tre av våra biologer i Jönköping för att fräscha upp och förnya våra kunskaper i biotopkartering av vattendrag. Det var en lyckad och givande kurs på tre dagar med Streams & lakes consulting AB . En av höjdpunkterna var att få se lekande öring i Lillåns dalgång. Se filmklipp på vår instagram! […]

Riskerar ert projekt att påverka örn och tjäder?

Höga objekt som vindkraftverk, höga master och ledningar utgör en kollisionsrisk för stora fåglar. I skogsmark är det framförallt örn och tjäder som är mest utsatta. Fåglar som flyger på ledningar eller vindkraftverk kan skadas allvarligt eller avlida. Dessutom kan exploatering i närheten av revir och spelplatser störa så mycket att häckningsframgången påverkas negativt. Dessa […]

Fältdag i Båstad

Jakobi har varit på fältbesök i en bergtäkt som inte längre är aktiv men där massor deponeras. Som guide har vi haft vår samarbetspartner Morgan från Onsala Biokonsult. Vi har diskuterat vilka arter som trivs i dessa miljöer och vad som kan göras för att gynna dem på längre sikt. Blomrika ruderatmarker gynnar insekter och […]

Välkommen Marlin!

Vi har i september även anställt en projektassistent till Jakobi och välkomnar Marlin Rasouki! Marlin kommer utöver att stötta oss i våra projekt att sköta det mesta av vår administration inklusive redovisning och löner med mera. Hon är numera även företagets skyddsombud. Marlin är utbildad administratör och har lång erfarenhet inom administration inom bland annat […]

Välkommen Sarah!

Vi har nu i september anställt en miljökonsult som kommer att arbeta med MKB och tillståndsfrågor, vi välkomnar Sarah Loukkola till vårt team! Sarah har en masterexamen i miljövetenskap och har tidigare arbetat på AFRY med MKB för infrastrukturprojekt samt med ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. På Jakobi Sustainability AB kommer Sarah att arbeta […]

Biotopkartering i Norrbotten

Senaste resan upp till Norrbotten bestod av biotopkartering av många fina vattendrag. Bland annat besöktes Råneälven och vattendrag inom Luleälvens avrinningsområde.  Råneälven och många av dess biflöden är skyddade inom Natura 2000, ett europeiskt nätverk för att bevara värdefulla naturområden. Råneälven är ett av få vattendrag med en relativt stabil vildlaxstam och hyser flera naturtyper […]

Nu laddar vi för hösten!

Under sommaren har vi arbetat på med naturvärdesinventeringar, fördjupade artinventeringar och andra miljöutredningar men vi har också hunnit med att ha lite ledigt. Nu är vi alla tillbaka på kontoret och redo att ta oss an hösten! Tveka inte att ta kontakt med någon av våra medarbetare om ni behöver ha något utfört, stöttning eller […]

Bilder från senaste fältbesöket i Norrbotten

Jakobi har tillsammans med Onsala Biokonsult åter varit i Norrbotten för fältuppdrag. Denna gång har vi bland annat eftersökt grön flodtrollslända (Ophiogomphus cecilia) och större barkplattbagge (Pytho kolwensis). Samtliga bilder av Magnus Lundström. Vi passade också på att besöka Vasikkavuoma, Europas största slåttermyr på drygt 200 hektar! Under några veckor nu på sensommaren slås den […]

Byggplatsuppföljare Miljö sökes!

Nu finns en ledig heltidstjänst som byggplatsuppföljare (BPU) på Jakobi. Tjänsten innebär främst arbete med övergripande miljöstöd i anläggningsprojekt som BPU Miljö eller Miljöspecialist i planeringsskedet. I nuläget främst inom uppdrag mot Trafikverket där vi har ramavtal. Det innebär att du ansvarar för att uppsatta mål hålls och att projektet överlämnas till beställaren enligt kontrakt. […]

Välkommen Vilhelm!

Vi har i juni anställt ännu en biolog med inriktning på vattenekologi och välkomnar Vilhelm Moran till vårt team! Vilhelm har en mastersexamen i naturvårdsbiologi där han fördjupat sig i marin och limnisk biologi. Han har bred kunskap om ekologi och samspel i akvatiska miljöer. Med ett stort intresse för surfing, dykning och fiske tillbringar […]

Rulla till toppen