Bilder från senaste fältbesöket i Norrbotten

Jakobi har tillsammans med Onsala Biokonsult åter varit i Norrbotten för fältuppdrag. Denna gång har vi bland annat eftersökt grön flodtrollslända (Ophiogomphus cecilia) och större barkplattbagge (Pytho kolwensis). Samtliga bilder av Magnus Lundström.

Morgan Johansson (Onsala Biokonsult) letar efter större barkplattbage. Barken sätts tillbaka med träplugg för att inte förstöra habitatet för vedinsekterna.
Larv av större barkplattbagge.Vi passade också på att besöka Vasikkavuoma, Europas största slåttermyr på drygt 200 hektar! Under några veckor nu på sensommaren slås den och de avslagna starren, örterna och fräken samlas ihop. Förr lades detta i ladorna som ses på fotona nedan för att sparas som foder till vintern. Nu bevaras slåttermyren och ladorna som natur- och kulturminnen. Läs gärna mer om Vasikkavuomas historia och skötsel på Länsstyrelsen i Norrbottens hemsida.

Vasikkavuoma slåttermyr med lador.
Liza Andersson och Mathias Molau studerar floran på myren. Här växer bland annat kärrull och myrbräcka.
Liza poserar vid en av 82 lador som finns på myren. En gång fanns här över 300 lador men de flesta har förfallit och försvunnit ner i myren.
Bilder från senaste fältbesöket i Norrbotten
Rulla till toppen