Berguven – stor men sårbar

Berguven. Vår största uggla. Över en halvmeter hög och karakteriseras av sina orangeröda ögon och långa örontofsar. Berguven häckar framförallt i sydvända bergbranter, minst 20 meter över marken. Det har även blivit allt vanligare att berguvar häckar i bergtäkter och ibland även bland industriområdenas höga byggnader.

Förra hösten dök det upp flera berguvar i Göteborgs innerstad. Det kan tyckas märkligt men det är inte ovanligt att de påträffas i höga byggnader då de efterliknar branta berg. Troligen finns mer eller mindre permanenta revir i staden som hyser få predatorer och gott om lättfångade byten som råttor, duvor och måsar.

Berguven tros också blivit allt mer oskygg till följd av omfattande uppfödning och utsättningar under andra hälften av 1900-talet. Berguven var tidigare mycket ovanlig i Europa till följd av jakt, miljögifter samt mänsklig bebyggelse vid sydvända bergbranter där uven häckat. Insatserna för att stärka populationerna har gjort att stammen återhämtat sig men på senare år tycks trenden nedåtgående. Berguven är sedan 2015 rödlistad som sårbar. Idag hotas berguven bland annat av infrastruktur som ledningar, bil- och tågtrafik samt illegal handel. Berguven är också särskilt känslig för störningar under ruvningen i mars-april. Om honan skräms iväg kan ägg och ungar frysa ihjäl eller tas av predatorer och häckningen misslyckas.

Hur kan berguven skyddas?

För att skydda berguven behöver deras boplatser skyddas från exploatering, jakt och störning samt att skyddsåtgärder vidtas vid olika infrastrukturprojekt som kan skada fågeln. För att få tillstånd att uppföra nya byggnader och anläggningar kan utredning av lokala berguvsrevir vara nödvändiga.

Detta är en av de tjänster vi erbjuder på Jakobi och än har vi utrymme i vårschemat för fler uppdrag. Inventering av berguvsrevir genomförs i februari när den börjar söka en partner med ett dovt, tvåstavigt hoande. Berguven spelar främst i skymning eller gryning och kan höras på flera kilometers avstånd. Vi lyssnar av och identifierar revir och eventuell boplats på avstånd eller genom inspelningsutrustning för att inte störa. Vi föreslår sedan lämpliga utformningar och skyddsåtgärder anpassade till ert projekt.

Berguvsrevir är skyddsklassade vilket innebär att särskilt tillstånd från Artdatabanken krävs för att få del av häckningsuppgifter. Detta
för att skydda bona från plundrare som samlar eller handlar med ägg och fåglar. Det är därför viktigt att inte sprida information om häckningsplatser.

Hör av er nu i god tid för att beställa nästa års inventeringar eller konsultera oss om vilket behov ni har.

Källor: Artfakta SLU Artdatabanken, GU.se

Berguv

Berguven – stor men sårbar
Rulla till toppen