Välkommen Jörgen!

Vi har nu välkomnat Jörgen Fransson till oss på Jakobi!

Han har efter ett långt yrkesliv i bageribranschen sadlat om och utbildat sig till biolog. Nu genomför han sin praktik hos oss som en sista del i utbildningen och kommer fortsätta som anställd under sommaren.

Jörgen har ett stort intresse för fiske och har de senaste 20 åren vistats mycket i akvatiska miljöer, och är väl förtrogen med samspel och processer där. Han har ett stort intresse för restaurerings- och konnektivitetsfrågor och har utbildning i såväl teoretiska som praktiska moment avseende dessa frågor. Ekologiska processer, hydromorfolgi, näringsämnestransport och habitatvård är exempel på några andra av hans kunskapsområden.

På Jakobi kommer Jörgen i första hand att arbeta som limnolog och utföra biotopkarteringar, provtagningar och inventeringar i vatten med mera!

Välkommen Jörgen!
Rulla till toppen