Nyetablering? Nybyggnation? Miljöanpassning?

Jakobi Sustainability AB arbetar med det mesta inom natur och infrastruktur. Visste ni att vi bland annat kan göra miljöriskanalyser (Environmental due diligence, EDD) och ge rådgivning om hur ni kan utveckla en välintegrerad grön urban miljö?

Miljöriskanalyser bör utföras om du ska köpa eller sälja en fastighet som kan ha blivit utsatt för föroreningar. Vi kan erbjuda helhetslösningar med fältanalys, provtagning, tillståndsansökningar samt tids- och kostnadsuppskattningar. Utan en väl utförd miljöriskanalys kan höga oförutsedda kostnader, rättsprocesser och förseningar uppstå.

Grön urban miljö avser en boendemiljö med närhet till naturen. Att ha natur och rekreationsmöjligheter nära sin bostad ger många hälsofördelar men det kräver också att naturen är välmående och sköts på rätt sätt. Vi har en bred kunskap om ekologiska samband och ekosystemtjänster och kan ge specifika råd till just ert bostadsområde.

Nyetablering? Nybyggnation? Miljöanpassning?
Rulla till toppen