Nyanställning i sommar

I slutet av juni välkomnade vi Agneta Olsson till Jakobi!

Agneta har en licentiat i biologi med inriktning på ekologi, systematik och GIS. Hon har 20 års erfarenhet av inventering främst av vattendrag, sjöar samt fjällmiljöer men har också inventerat i hav, skog och jordbruksmark. Agneta har även erfarenhet av att göra geovetenskapliga undersökningar av geomorfologi, mark och sediment.

Agneta kommer främst kommer arbeta med ekologi, vattenfrågor, MKB och tillstånd men också göra naturvärdesinventeringar med mera. Ett av de första uppdragen är biotopkartering av vattendrag samt inventering av flodtrollslända i norra Sverige.

Nyanställning i sommar
Rulla till toppen