Skötselplaner/naturvårdsplaner

En skötselplan ska ingå i varje beslut om bildande av ett naturreservat. Jakobi har erfarenhet av att fastställa och beskriva de åtgärder som behöver tas i området för att syftet med naturreservat tillgodoses. Vi tillhandahåller kunskap om vilka åtgärder förvaltare får tillta, beskriver områden, gör tydliga kartor och arbetar med bevarandemål.

Naturvårdsplaner är till för att beskriva de värden som finns i ett område. Jakobi har erfarenhet av att skriva kunskapshöjande texter som ingår i naturvårdsplaner, där vi bistår med texter till informationsblad, tydliga och noggranna kartor med mera. Vi bistår även vid upprättande av ansökan om LONA-bidrag, vilket kan täcka en stor del av kostnaden för eran naturvårdsplan.

Teknikansvarig: Magnus Lundström, tel. 070-939 20 22, mejl: förnamn.efternamn@jakobiab.se

Rulla till toppen