NVI

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering, NVI, enligt Svensk standard visar på områden med förhöjda naturvärden och används vid planering av exploateringsprojekt. Naturvärdesinventering utgör grunden för bedömning av effekter och konsekvenser samt analys av spridningsmöjligheter i landskapet, så kallad landskapsanalys eller biologisk infrastruktur. Jakobi deltar i SIS-kommittén för utveckling av SIS-standarden för naturvärdesinventeringar. Jakobi har stor erfarenhet av att utföra naturvärdesinventeringar enligt SIS-standarden på ett kostnadseffektivt sätt utan att göra avkall på kvaliteten.

Teknikansvarig: Magnus Lundström, tel. 070-939 20 22, magnus.lundström@jakobiab.se

Rulla till toppen