Fördjupade artinventeringar

Jakobi utför alla slags fördjupade artinventeringar och erbjuder expertkunskaper inom artkunskap. Våra erfarna biologer har lång erfarenhet och djup kunskap inom fåglar, insekter, mossor, lavar, hagmarksväxter, artrika vägkanter m.m.

Fördjupade artinventeringar ger värdefull och djupgående information om enskilda artgrupper, och är viktigt att utföra i miljöer som utgör goda förutsättningar för artgrupper som kan påverkas av exploatering.

Rulla till toppen