Artskyddsutredningar

Utredningar enligt artskyddsförordningen kan behöva utföras när markanvändningen förändras, vilket är vanligt vid bland annat exploatering. Jakobi utför redovisning av förekomsten av skyddade arter och miljöer inom området för utredningen, och har lång erfarenhet av upprättande av artskyddsdispenser samt fördjupade utredningar och argumentation vid överklaganden.

Teknikansvarig: Magnus Lundström, tel. 070-939 20 22, mejl: förnamn.efternamn@jakobiab.se

Rulla till toppen