Pulsen: en levande stadsdel?

 Jakobi har under 2021 arbetat tillsammans med 02 Landskap och KUB Arkitekter i en tävling, utlyst av Borås stad i samarbete med Pulsen fastigheter. Målet är att skapa en levande stadsdel som kan knyta ihop resten av Borås med ett nytt ”Digitalt Distrikt” som centreras kring Fastigheten PULSEN som ligger i centrala Borås, intill väg 40.

Vi på Jakobi har under 2021 arbetat med att analysera förekomsten och förbättringsmöjligheter av ekosystemtjänster i området PULSEN, för att tillsammans med arkitekter och landskapsspecialister ta fram en ekologiskt hållbar stadsplan, där ekosystemtjänster och gröna korridorer står i fokus.

Rulla till toppen