Om oss

Jakobi Sustainability AB arbetar med naturvård och miljösäkring av samhällsbyggnadsprojekt. För att våra medarbetare ständigt ska vara bland de bästa lägger vi stor vikt vid kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. Våra kärnvärden är kvalitet, engagemang och långsiktiga relationer.

Verksamhetspolicy

Företagets miljö- och kvalitetspolicys är integrerade i verksamhetspolicyn, då vi har ett integrerat kvalitets- och miljösystem.

  • Vi arbetar med konsultuppdrag som bidrar till att infria samhällets vision om ett hållbart samhälle och en hållbar planet (ekologiskt, ekonomiskt och socialt).
  • Som utgångspunkt för vårt miljöarbete ligger de lagar och krav som berör vår och kundernas verksamhet. Vi följer med i den nyaste forskningen inom miljö- och hållbarhetsfrågor och anpassar vårt miljö- och hållbarhetsarbete med hänsyn till nya fakta inom området.
  • Vi minimerar miljöpåverkan av vår egen verksamhet genom att kontinuerligt välja det miljömässigt och ekologiskt mest hållbara alternativet när det gäller transporter, lokaler och de produkter vi köper in eller använder.
  • Vi minimerar avfall genom återanvändning eller återvinning i så hög grad som möjligt.
  • Vårt kvalitetsarbete syftar till att vi ska leverera våra konsultuppdrag till överenskommen tid och kvalitet. Det gör vi genom ett strukturerat, dokumenterat och systematiskt arbetssätt.
  • Vi strävar, i uppdrag och i egen verksamhet, efter att hitta de mest optimala lösningarna ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
  • Vi anser att alla människor har lika värde och strävar efter att behandla alla människor som vi möter därefter. Vi håller oss informerade om forskning och samhällsdebatten kring jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
  • Vi ser regelbundet över företagets beslutsprocesser för att dessa ska resultera i jämställdhet och jämlikhet, ambitionen är att arbeta enligt det sociala hållbarhetssystemet ISO 26 000. Det är inte möjligt att certifiera sig enligt detta system. Vi följer lagar och förordningar gällande arbetsmiljö.
  • Vi strävar ständigt efter att förbättra företagets rutiner och arbetsmetoder ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
  • Ambitionen är att följa kvalitetssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001, och vårt mål är att bli certifierade enligt dessa internationella standarder.

Vi stödjer Nordens Ark

Vi är fodervärdar för Przewalskis vildhäst på Nordens Ark. Efter att ha varit utdöd i det vilda vandrar Przewalskis vildhästar åter fritt på den mongoliska slätten. Detta tack vare ett lyckat återinplanteringsprogram som pågått sedan 1992. Przewalskis vildhäst har riktigt gamla anor. Målningar i Lascaux-grottan i Frankrike vittnar om att arten för 8 000 år sedan fanns i Frankrike. Przewalskis vildhäst är den enda kvarlevande vildhästen. Till skillnad från andra vildhästar har den aldrig blivit domesticerad av människan. Utbredningen av människans tamboskap trängde undan arten från vattenhålen. En intensiv jakt bedrevs på vildhästen som dog ut i det vilda under 60-talet och länge enbart återfanns i djurparker. Przewalskis vildhäst lever idag i tre nationalparker i Mongoliet.

Rulla till toppen