Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering, NVI, enligt Svensk standard visar på områden med förhöjda naturvärden och används vid planering av exploateringsprojekt. Naturvärdesinventering utgör ofta grunden för analys av spridningsmöjligheter i landskapet, så kallad landskapsanalys eller biologisk infrastruktur.

Kontaktpersoner:

Magnus Lundström, tel. 070-939 20 22, mejl: förnamn.efternamn kanelbulle jakobiab.se

Marie Jakobi, tel 070-345 26 09, mejl: förnamn.efternamn kanelbulle jakobiab.se

Referensprojekt (ett urval):
  • NVI inför åtgärder i Gamlestaden i Göteborgs kommun, utförd 2015 åt Göteborgs Stad.
  • NVI inför planering av GC-väg norr om Ingared i Alingsås kommun, utförd 2015 åt Trafikverket.
  • Projektledare för naturvärdesinventering, landskapsanalys och utredning rekreationsvärden för Carlandersplatsen och Renströmsparken. 2011-2012. Uppdragsgivare Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad. Utfört vid Calluna AB, 2011 av Marie Jakobi.
  • Naturvärdesinventeringar i Ö Kålltorp för Fastighetskontoret i Göteborgs stad, projektledning. Utfört vid Calluna AB, 2011 av Marie Jakobi.
  • Granskning av ett flertal rapporter för naturinventeringar för vindkraft och infrastruktur. Utfört vid Calluna AB, 2010 av Marie Jakobi.
  • Projektledare och rapportskrivning för naturinventering inför vindkrafts-MKB söder om Vättern (sekretessbelagd). Utfört vid Calluna AB, 2011.
  • Projektledare för det inledande arbetet med framtagande av standardiserad metod för naturinventeringar för exploateringsprojekt. Projektledare. Anordnat seminarium i februari 2010 samt tagit fram metodbeskrivning av metod för naturinventeringar (VVMB 125). 2009-2010. Beställare Vägverket.  Utfört vid Calluna AB av Marie Jakobi.
  • Standardisering av naturvärdesinventeringar (NVI). Deltagande i arbete med att ta fram förstudie genom SIS försorg. 2010-2011. Utfört vid Calluna AB av Marie Jakobi, projektledare för Calluna AB.