Medarbetare

Liza Andersson

Mejl: liza.andersson@jakobiab.se

Telefon: 073 – 961 69 23

På Jakobi arbetar Liza med naturvärdesinventeringar och fördjupade artinventeringar. Hon har gedigen artkunskap inom landväxter, mossor, lavar och fåglar. Liza har god fältvana och erfarenhet av att göra analyser av skötselplaner. Liza har jobbat på Jakobi sen mars 2019.

Liza är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.


Marie Jakobi

Mejl: marie.jakobi@jakobiab.se

Telefon: 070 – 345 26 09

Marie är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik från Luleå tekniska universitet, med fördjupning inom ekologi och biologi. På Jakobi arbetar Marie med uppdragsledning, miljökonsekvensbeskrivningar, miljösäkring, utformning av viltpassager med mera. Marie har över 20 års erfarenhet av arbete med miljöfrågor i samhällsbyggnadsprojekt t ex stora kraftledningsprojekt, större och mindre väg- och järnvägsprojekt, detaljplaner, vindkraft och nationella infrastrukturplaner.

Marie är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.


Mathias Molau

Mejl: mathias.molau@jakobiab.se

Telefon: 076 – 024 50 94

Mathias är utbildad biolog med masterexamen från Göteborgs universitet och har tidigare jobbat med inventering i Norrbottens fjälltrakter. På Jakobi arbetar Mathias med naturvärdesinventeringar, kartframställning, utformning viltpassager, utredning av värden för rekreation och friluftsliv samt ekosystemtjänster. Mathias har goda kunskaper inom kärlväxter.

Mathias är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.


Magnus Lundström

Mejl: magnus.lundstrom@jakobiab.se

Telefon: 070 – 309 79 86

Magnus har magisterexamen i både biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Magnus har tidigare arbetat med flygbildstolkningar och biståndsprövningar på Jordbruksverket och fågel- och naturinventeringar andra konsultföretag. Han har mer än 10 års erfarenhet av fältarbete.

På Jakobi arbetar Magnus med naturvärdesinventeringar, kartproduktion med ArcGIS och ArcGIS Pro samt fördjupad artinventering av fåglar och växter. Magnus är en erfaren uppdragsledare och har mycket djupa kunskaper inom flora, fauna och ekologiska samspel.

Magnus är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

Gå till toppen