Medarbetare

Marie Jakobi (VD)

Mejl: marie.jakobi@jakobiab.se

Telefon: 070 – 345 26 09

Marie är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik från Luleå tekniska universitet, med fördjupning inom ekologi och biologi. På Jakobi arbetar Marie med uppdragsledning, miljökonsekvensbeskrivningar, miljösäkring, utformning av viltpassager med mera. Marie har över 20 års erfarenhet av arbete med miljöfrågor i samhällsbyggnadsprojekt t ex stora kraftledningsprojekt, större och mindre väg- och järnvägsprojekt, detaljplaner, vindkraft och nationella infrastrukturplaner.

Marie är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.


Karolina ”Lina” Karlsdotter

Mejl: karolina.karlsdotter@jakobiab.se

Telefon: 070 – 308 18 02

Karolina är teamledare på Jakobi och arbetar med uppdragsledning och i olika infrastukturprojekt med MKB och olika utredningar.  Karolina är seniorkonsult med ca 10 års erfarenhet och gedigen kunskap inom projektledning, projektkoordinering med inriktning mot MKB för bland annat vindkraft och kraftledningar samt miljö-, säkerhet- och kvalitetsledning för industri- och energibranschen.  

Karolina är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige


Mathias Molau

Mejl: mathias.molau@jakobiab.se

Telefon: 076 – 024 50 94

Mathias är utbildad biolog med masterexamen från Göteborgs universitet och har tidigare jobbat med inventering i Norrbottens fjälltrakter. På Jakobi arbetar Mathias med naturvärdesinventeringar, utformning viltpassager, utredning av värden för rekreation och friluftsliv samt ekosystemtjänster. Mathias har goda kunskaper inom kärlväxter. Han är också vår ansvariga inom IT och GIS och arbetar mycket med kartframställning och kan hålla kurser i ämnet.

Mathias är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.


Magnus Lundström

Mejl: magnus.lundstrom@jakobiab.se

Telefon: 070 – 309 79 86

Magnus har magisterexamen i både biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Magnus har tidigare arbetat med flygbildstolkningar och biståndsprövningar på Jordbruksverket och fågel- och naturinventeringar andra konsultföretag. Han har mer än 10 års erfarenhet av fältarbete.

På Jakobi arbetar Magnus med naturvärdesinventeringar, kartproduktion med ArcGIS och ArcGIS Pro samt fördjupad artinventering av fåglar och växter. Magnus är en erfaren uppdragsledare och har mycket djupa kunskaper inom flora, fauna och ekologiska samspel.

Magnus sitter även med i kommittén för Svenska institutet för standarder, SIS, som bland annat tagit fram den standard som nu används vid naturvärdesinventeringar.

Magnus är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.


Liza Andersson

Mejl: liza.andersson@jakobiab.se

Telefon: 070-25 50 619

Liza arbetar med naturvärdesinventeringar, fördjupade artinventeringar, kartframställning och miljöutredningar. Liza har examen i biologi och har i 6 år arbetat med fältinventeringar i hela Sverige. Hon har gedigen artkunskap inom landväxter, mossor, lavar och fåglar och erfarenhet av naturvård och naturvårdande skötsel. Liza har jobbat på Jakobi sen mars 2019.

Liza är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

Gå till toppen