Vi söker senior vattenekolog

Nu söker vi dig med lång erfarenhet av vattenekologiska frågor i tillståndsprocesser!

Vi erbjuder en variationsrik tjänst med arbetsuppgifter som bland annat innebär:

  • Uppdragsledning
  • Utredning av effekter och konsekvenser av exploateringsprojekt i planeringsfasen av vattenekologisk karaktär, föreslå skyddsåtgärder.
  • Skriva MKB med inriktning mot vattenfrågor, men även andra frågor kan förekomma i mindre MKB.
  • Skriva referensprovtagningsprogram och kontrollprogram som avser vattenfrågor, vid behov även genomföra provtagningar

Det kan även bli aktuellt med fältinventeringar och byggplatsuppföljning beroende på kompetens.

Läs mer om tjänsten och ansök här!

Vi söker senior vattenekolog
Rulla till toppen