Viltpassager och barriäreffekter

Djur har behov av att röra sig mellan olika naturtyper och natur för att söka skydd, vatten och föda och för att para sig. Det kan därför vara förödande för enskilda individer eller en hel population att sätta upp viltstängel eller lägga en trumma i ett vattendrag så att ett vandringshinder uppstår. Vi har arbetat med utformning av viltpassager och utredning av barriäreffekter semoose-145926_960_720dan 1997.

Magnus Lundström, tel. 070-939 20 22, mejl: förnamn.efternamn kanelbulle jakobiab.se

Marie Jakobi, tel 070-345 26 09, mejl: förnamn.efternamn kanelbulle jakobiab.se

Referensprojekt (ett urval):

Utformning av viltpassager ingår i de flesta MKB-projekt, utförda 1997-2016.         

Skrivit broschyren ”Effektiv utformning av ekodukter och faunabroar”. Trafikverket rapport 2011:259. Utfört vid Calluna AB 2011 av Marie Jakobi.

Samordnare för nätverket IENE (Infra Eco Network Europe) under 1998-2000 samt 2011-2013 på 20% arbettid. Informationsspridning, intern Broschyr om hur man bör utforma ekodukter och viltbroar, målgrupp projektledare i region Stockholm. Uppdragsgivare Trafikverket. Utfört vid Vägverket, Ramböll, Calluna AB 2010 av Marie Jakobi.

Två handledningar med rekommenderat arbetssätt för att ta fram projektmål och driftområdesmål för natur- och kulturmiljö i MKB och vägplanering. VV Publ 2009:51 beskriver arbete med projektmål och analys av landskapet för MKB i alla skeden och den andra publikationen för drift och underhåll för väg. 2009-2010. Utfört vid Calluna AB av Marie Jakobi.

Utredning av nyttan med faunapassager i Gömmarebäcken, Masmolänken. Utredare. Vägverket genom Tyréns, 2009-2010. Utfört vid Calluna AB av Marie Jakobi.

Internationell litteraturstudie av hur ljus påverkar djur och växter samt föredrag för att presentera resultatet. Radiointervju i vetenskapsradion. Uppdragsgivare Trafikverket. 2010-2011. Utfört vid Calluna AB av Marie Jakobi.

Utredning om förekomst av större vattensalamander vid Arendal. Projektledare, fältarbete, analys och rapport. Göteborgs kommun för tillståndssökanden Sweroc AB. Utfört vid Calluna AB av Marie Jakobi.

Framtagande av Temablad SKAPA till Trafikverket, titel ”Miljöanpassning av genomsiktliga skärmar för fåglar”. Utfört vid Calluna AB av Marie Jakobi.

Upprättande av Life-ansökan för nätverket IENE tillsammans med arbetsgrupp. 2012-2013. Utfört vid Calluna AB av Marie Jakobi.

Projektledare och skribent för handboken Vilda djur och infrastruktur på uppdrag av Vägverket. Utfördes på Ramböll Sverige AB. 2004-2005. Utfört vid Calluna AB av Marie Jakobi.

Samordnare av det europeiska nätverket IENE (Infra Eco Network Europe) på uppdrag av Vägverket. . 20% arbetstid under 1,5 år 1999-2000, påbörjades på Vägverket och avslutades under min tid på Ramböll Sverige AB. Utfört vid Calluna AB av Marie Jakobi.

Deltog i utredning och utformning av viltbron vid Geddeknippeln norr om Uddevalla när jag arbetade på Vägverket. 1997-1999. Utfört vid Calluna AB av Marie Jakobi.

 

fog-710271_960_720