Våra tjänster och referensprojekt

Jakobi Sustainability AB erbjuder konsulttjänster som bidrar till att skapa hållbara samhällsbyggnadsprojekt. Våra kärnvärden är kvalitet, engagemang och långsiktiga relationer.

Vi erbjuder just nu tjänster inom naturmiljö och miljösäkring av samhällsbyggnadsprojekt så som miljökonsekvensbeskrivningar, miljökontroll- och uppföljningsprogram samt utvecklingsprojekt.

När vi inte själva räcker till, anlitar vi de mest lämpade kompetenserna från vårt professionella nätverk av samarbetspartners. Vi rekryterar också nya medarbetare kontinuerligt, varför utbudet av högkvalitativa tjänster ökar efter hand.

Välj tjänst i listen till höger för att läsa mer om varje enskild tjänst/produkt.