Start

Jakobi Sustainability AB erbjuder konsulttjänster som ger hållbara samhällsutvecklingsprojekt.

Vi arbetar med kunder som är måna om att deras verksamhet ska bidra till hållbar utveckling.

Bridge over riverField and road

 

 

 

 

 

 

Nyheter!

Vi önskar alla en God jul och ett Gott nytt år!

I år skänker vi en julgåva till Przewalskis häst på Nordens ark.

http://nordensark.se/djuren/daggdjur/przewalskis-vildhast/

 

 

 

Referensprojekt

Naturvärdesinventering inför upprustning av kraftledning, Västra Götalands län

Fördjupad artinventering av mossor och lavar i sumpskog i Stenungsunds kommun

Naturvårdsåtgärder - flytt av rödlistade björnbär inför anläggning av GC-vägen Kattegattleden.