Start

Senaste nyhet

Dags att planera årets inventeringar!

Dags att planera årets fågelinventeringar!

Nu är det hög tid att planera 2018 års fågelinventeringar. Säsongen för örninventering startar redan i februari och för tjäder i mars-april. Vi på Jakobi Sustainability Ab har lång erfarenhet av fågelinventeringar i samband med exploatering. Hör gärna av dig till Magnus Lundström om du har frågor.

Foto: Örnskådning på Sånfjället, Markus Setterby.

mail: magnus.lundstrom@jakobiab.se

tel: 070-309 79 86

 

Exempel på referensprojekt

Naturvärdesinventering inför upprustning av kraftledning, Västra Götalands län

Fördjupad artinventering av mossor och lavar i sumpskog i Stenungsunds kommun

Naturvårdsåtgärder - flytt av rödlistade björnbär inför anläggning av GC-vägen Kattegattleden.