Start

Jakobi Sustainability AB erbjuder konsulttjänster som ger hållbara samhällsutvecklingsprojekt.

Vi arbetar med kunder som är måna om att deras verksamhet ska bidra till hållbar utveckling.

Bridge over riverField and road

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter!

Dags att planera årets inventeringar!

Nu är det hög tid att planera 2018 års fågelinventeringar. Säsongen för örninventering startar redan i februari och för tjäder i mars-april. Vi på Jakobi Sustainability Ab har lång erfarenhet av fågelinventeringar i samband med exploatering. Hör gärna av dig till Magnus Lundström om du har frågor.

Foto: Örnskådning på Sånfjället, Markus Setterby.

mail: magnus.lundstrom@jakobiab.se

tel: 070-309 79 86

 

 

 

Referensprojekt

Naturvärdesinventering inför upprustning av kraftledning, Västra Götalands län

Fördjupad artinventering av mossor och lavar i sumpskog i Stenungsunds kommun

Naturvårdsåtgärder - flytt av rödlistade björnbär inför anläggning av GC-vägen Kattegattleden.