Övriga naturinventeringar

Vi har även stor erfarenhet av andra typer av naturinventeringar, så som…

Kontaktpersoner:

Magnus Lundström, tel. 070-939 20 22, mejl: förnamn.efternamn kanelbulle jakobiab.se

Marie Jakobi, tel 070-345 26 09, mejl: förnamn.efternamn kanelbulle jakobiab.se

Referensuppdrag: