Nyheter

Dags att planera årets fågelinventeringar!
Nu är det hög tid att planera 2018 års fågelinventeringar! Säsongen för örninventering startar redan i februari, tjäder i mars, april och sträckfågel i mars-april. Vi på Jakobi Sustainability AB har lång erfarenhet av fågelinventeringar, hör gärna av dig till  Magnus Lundström.

Foto: Markus Setterby (Örnskådning på Sånfjället)

Mail: magnus.lundstrom@jakobiab.se

Mobil: 070-309 79 86

Sven Hultins gata 9D, 412 88 Göteborg.

 

2017-09-02 Jakobis NVI omskriven i G-P

Jakobi Sustainability AB har gjort naturvärdesinventeringen för Finngösaravinens vänner som är aktuell i G-P i dagarna. Artikeln om Finngösaravinen finns här:

http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/arbetar-mot-partille-ecopark-1.4591334

Vår naturvärdesinventering på Finngösaravinens vänners hemsida finns här: https://docs.wixstatic.com/ugd/36c1e3_eac35df21bae4e349a40d1037bc35a2f.pdf

 

Ny medarbetare!

Under förra veckan började vår nya fältinventerare Birte Rancka. Birte och hennes hund Tequila var med och inventerade under våra inventeringar i Ångermanland och Jämtland. Tequila visade sig ha näsa för komossa.

Birte Rancka med hunden Tequila (Alaskan Huskey).

Dvärglummer

Komossa

Foton: Magnus Lundström

 

Stormhattshumla!

Under våra inventeringar i Jämtland stötte vi på flertalet stormhattshumlor. Vi hittade även en lokal för arten i Ångermanland där den är mycket ovanligare. Dessutom på blommor av sommarriddarsporre som visserligen är naturaliserad men inte heller den är vanlig i Ångermanland.

Sommarriddarsporre

Stormhattshumla på stormhatt.

Stormhattshumla på trädgårdsstormhatt.

Foton: Magnus Lundström

 

Sommar!

Fältsäsongen är i full gång trots semestertider! Tidigare i sommar stötte vi på den sällsynta fjärilen violett guldvinge på ett av våra uppdrag. Det visade sig vara en helt ny lokal för arten. Lokalen är rapporterad till Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för arten.

Foto: Magnus Lundström

 

Planera årets naturvärdesinventeringar!
Nu är det hög tid att planera årets naturinventeringar! Ungefärliga tider för inventering: ugglor och örn i februari, groddjur och sträckfågel i mars-april, naturvärdesinventering/NVI från 15 april i södra Sverige, tjäder i april-maj, nattskärra i maj-juni, bivråk och lom i juni. Vi på Jakobi Sustainability AB har lång erfarenhet av naturinventeringar, hör gärna av dig till Marie Jakobi eller Magnus Lundström.

Foto kungsörn: Ron Knight

Slutet av januari 2017
Magnus och Marie tar vattenprover på en sjö i norra Sverige. Vi älskar alla jobb som leder ut från kontoret!

Mitten av januari 2017
Praktiskt naturvårdsarbete
I mitten av januari flyttade Magnus och Marie bestånd av rödlistade björnbär på två platser i Halland och Bohuslän. Växterna hade kommit i vägen för planerade gång- och cykelvägar om de inte hade flyttats. Arter som flyttades var skagerracksbjörnbär, steningebjörnbär och naggbjörnbär.

24 december

Jakobi Sustainability AB önskar God Jul och ett Gott Nytt 2017! Magnus jobbar alla vardagar över jul och nyår för er som vill diskutera naturvård!

2 november

Vi har idag flyttat in i ljusa och fräscha lokaler på Chalmers teknikpark och välkomnar både gamla och nya kunder hit på en fika, lunch eller projektmöte! Vår nya adress är: Sven Hultins gata 9, 412 58 Göteborg.

Oktober

Vi har erhållit ramavtal med Partille kommun inom naturvärdesinventeringar! Vi är mycket stolta och glada över detta och ser fram emot ett framtida samarbete med Partille kommun!

Augusti

Vi har erhållit ramavtal för Grums kommun inom miljöutredningar och naturvärdesinventeringar! Vi är mycket stolta och glada över detta och ser fram emot ett bra samarbete med Grums kommun!

18 juli

Adam Ekberg slutar hos oss och börjar istället på ÅF. Vi har tyckt mycket om att arbeta med Adam och önskar honom lycka till med framtida utmaningar.

20 maj – Nu kan vi erbjuda nya tjänster inom vattenprovtagningar!

Nu kan vi erbjuda provtagning av alla typer av vatten, så som lakvatten, strandbad, brunnar och ytvatten. Linnea har gått kurs i provtagning för recipienter enligt kursplan i SNFS 1990:11, MS:29!

9 mars – Ny medarbetare!

Vi är mycket glada att kunna välkomna Magnus Lundström som börjar hos oss idag! Magnus är utbildad biolog och miljövetare med 9 års erfarenhet och stor artkunskap inom insekter, växter och fåglar. Han har tidigare arbetat med flertalet naturinventeringar både för privata aktörer, kommun och Skogsstyrelsen. Hans specialitet är våtmarker, strandängar, ängs-och hagmarker och fåglar samt betesintensitet och strandängsvegetation. Magnus har även gjort tjäderinventeringar inför vindkraftsetableringar. Genom sitt stora naturintresse, och som hängiven ornitolog, har han stor fältvana och gillar att tillbringa tid på fältet. Under sina år på Jordbruksverket hade han även mycket kontakt med markägare. Han har tidigare varit aktiv i Göteborgs ornitologiska förening och bland annat arbetat med restaurering av våtmarker. Han är även utbildad i tolkning av ortofoton. På Jakobi kommer han även att arbeta med MKB, naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS standard, grönstruktur- och skötselplaner och andra naturmiljöprojekt.

8 mars 2016 – Ett ramavtal till!

Vi är mycket stolta över att vi har fått ramavtal med Trafikverket inom områdena administrativ förvaltning, naturvärdesinventering, vattenmiljö, fågelinventering och utter!

December 2015 – Nytt ramavtal!

Jakobi Sustainability har fått ramavtal med Trafikverket strategiska miljötjänster och Öckerö kommun. Vi är mycket glada över detta och ser fram emot ett samarbete!