Naturmiljö

Vi arbetar med att bevara och utveckla biologisk mångfald på många olika sätt, specifika produkter som ofta efterfrågas är naturvärdesinventeringar enligt standardiserad metod enligt SIS 199000:2014riktade artinventeringar, fågelinventeringar. Inom ramen för MKB eller överklaganden utför vi även utformning av viltpassager, bedömning av påverkan på skyddade områden eller gynnsam bevarandestatus enligt artskyddsförordningen och Natura 2000. Vi kan även identifiera och bedöma påverkan på ekosystemtjänster.

Naturmiljö och biologisk mångfald är ett stort område. När vår egen kompetens inte räcker till handplockar vi den mest lämpade underkonsulten från vårt skickliga nätverk. Vårt fokus är att kunna erbjuda smidiga helhetslösningar till dig som kund och att du enbart ska behöva ha kontakt med en kontaktperson för ditt uppdrag.

För mer information kontakta förnamn.efternamn kanelbulle jakobiab.se, tel 070-345 26 09.