Miljöövervakning och provtagning

Jakobi Sustainability AB erbjuder vattenprovtagning provtagning med utbildad vattenprovtagare för vattenprovtagning i recipienter enligt kursplan i ”Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m.” (SNFS 1990:11, MS:29) som nyttjar modern utrustning, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. Vi har stor erfarenhet av framtagande av kontrollprogram och referensprovtagningsprogram. Med vår kunskap anpassar vi kontrollprogrammet just efter era behov och önskemål efter vad som ska kontrolleras, för mer information se Kontrollprogram.

Vi erbjuder vatten- och sedimentprovtagning för:

  • Sjöar
  • Vattendrag
  • Kustvatten
  • Dagvatten
  • Badvatten
  • Lakvatten
  • Brunnar

Om så önskas tar vi fram en helhetslösning med provtagning, transport, analys och rapportskrivning tillsammans med våra skickliga samarbetspartners.

Vårt fokus är att kunna erbjuda smidiga helhetslösningar till dig som kund.

 

För mer information kontakta Marie Jakobi

Kontakt: marie.jakobi@jakobiab.se, tel 070-345 26 09