Miljöanpassning av samhällsutvecklingsprojekt

Vid planering och byggande ställs allt högre krav på miljöskyddsåtgärder och frivillig miljöanpassning. Vi hjälper till att analysera bevarandevärden och föreslå åtgärder, gärna i nära samarbete med er. Vi utför miljösamordning, MKB, miljösäkring av bygghandlingar samt upprättar dispens- och tillståndsansökningar, samrådshandlingar och andra dokument som efterfrågas under planeringsprocessen. Vi utför även ett stort antal inventeringar och analyser som behövs på vägen, så som ekosystemtjänstanalyser, natur- och kulturmiljöinventeringar, klimatkalkyler.

Vårt fokus är att kunna erbjuda smidiga helhetslösningar till dig som kund som ger ett lyckat projekt som du kan vara stolt över. Därför sätter vi ihop det mest lämpade teamet för varje enskilt projekt och kompletterar vid behov med  handplockade konsulter ur vårt gedigna nätverk.

Kontaktperson Marie Jakobi, förnamn.efternamn kanelbulle jakobiab.se, tel 070-345 26 09