Fågelinventeringar

Fågelinventeringar ger en bild över vilka fåglar som häckar i ett område eller rör sig genom det under vår och höststräcken. Fågelinventeringar är ofta ett viktigt beslutsunderlag inför en exploatering.

Kontaktperson: Magnus Lundström, tel 070-939 20 22, mejl: förnamn.efternamn kanelbulle jakobiab.se

Referensprojekt (ett urval):

 • Fågelinventering samt bedömning av skyddsåtgärder för kungsfiskare i Gamlestaden. Utfört 2015 för Göteborgs stad.
 • Utredning rörande fiskgjusens skydd enligt artskyddsförordningen samt åtgärdsförslag för vindkraftspark. Underlag till miljööverdomstolen efter överklagande av Naturvårdsverket. Beställare Nordex AB. 2012.
 • Inventering av fåglar på Ölands sjömarker. Uppdragsgivare Länsstyrelsen Kalmar län, 2012. Utfört vid Svensk naturförvaltning av Magnus Lundström.
 • Fågelinventering av Ölands alvar. Delinventering. 2012. Uppdragsgivare Länsstyrelsen Kalmar län. Utfört vid Svensk naturförvaltning av Magnus Lundström.
 • Fåglar och hävd på strandängar i Västra Götaland. Uppdragsgivare Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2012-2008. Utfört vid Svensk naturförvaltning av Magnus Lundström.
 • Kustfågelinventering längs Bohuslän. Uppdragsgivare Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2012-2009. Utfört vid Svensk naturförvaltning av Magnus Lundström.
 • Fågelinventering vid Torpagatan i Göteborgs kommun. Uppdragsgivare Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad. Projektledning. Utfört vid Calluna, 2011 av Marie Jakobi.
 • Kvalitetsgranskning av fågelutredning åt JP Fågelvind för Vinga vind/Göteborgs energi. Projektledare. 2009-2010. Utfört vid Calluna, 2011 av Marie Jakobi.
 • Fågelinventering i Ljungskile och Ulvås för Rabbalshede kraft, projektledning. 2011. Utfört vid Calluna, 2011 av Marie Jakobi.
 •  Inventering av tjäder i samband med MKB för vindkraftsexploatering vid Hova, Västra Götalands län. Utfört vid Skogsstyrelsen, 2011 av Magnus Lundström.
 • Uppföljning gräsmarker i skyddade områden (Natura 2000) i Västra Götaland, 2011. Uppdragsgivare Länsstyrelsen Västra Götalands län. Utfört vid Svensk naturförvaltning av Magnus Lundström.
 •  Projektledare för fördjupad rovfågelutredning med kollisionsriskberäkningar, bedömning utifrån Artskyddsförordningen. Projektledare. Gothia Vind. Utfört vid Calluna, 2010 av Marie Jakobi
 • Fågelutredning för MKB för tillståndsansökan för Malmö airport, 2009. Utfört vid Calluna av Marie Jakobi